پروفایل مهدی م - کوه نوردی

کوه نوردی متوسط برای دست گرمی
کوهنوردی تفریحی. بین ۳-۴ ساعت. کسی علاقه داشت خبر بده.

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه مهدی م

تنیس تازه کار برای دست گرمی
قبلا به مدت یه سال تنیس بازی کردم. دوباره میخوام تفریحی شروع کنم. محدوده یوسف آباد هستم ولی تقریبا همه جای تهران میتونم بیام.

درخواست
پینگ پونگ متوسط برای دست گرمی
تفریحی برای بعد از ظهر ها از ۷ به بعد وقتم آزاده. کسی دوست داشت میتونیم هفته ای یکی دو بار بازی کنیم.

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن