پروفایل امیر علی - والیبال

والیبال نیمه حرفه ای برای دست گرمی
تازه شروع کردم . تهران هستم. آیدی enigmalimpid@ برای تلگرام هستش . محدوده شمال تهران ترجیحا .روز و ساعت رو میتونیم هماهنگ کنیم

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه امیر علی

تنیس تازه کار برای دست گرمی
تازه شروع کردم . تهران هستم. آیدی enigmalimpid@ برای تلگرام هستش . محدوده شمال تهران ترجیحا . روز و ساعت رو میتونیم هماهنگ کنیم

درخواست
کوه نوردی نیمه حرفه ای برای دست گرمی
تازه شروع کردم . تهران هستم. آیدی enigmalimpid@ برای تلگرام هستش . محدوده شمال تهران ترجیحا .روز و ساعت رو میتونیم هماهنگ کنیم

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن