پروفایل پژمان رازی - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
سلام، پژمان هستم، عضو باشگاه انقلاب، ۳۰ جلسه با مربی تمرین کردم. روزهای هفته ساعت ۷ به بعد و آخر هفته ها صبح یا عصر. 09166152058

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن