پروفایل میثم - شطرنج

شطرنج نیمه حرفه ای برای دست گرمی
ساکن تهران منطقه 7 چهار راه قصر ، شماره تماس: 09052474868

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه میثم

پینگ پونگ نیمه حرفه ای برای دست گرمی
پینگ پنگ یا بدمینتون ساکن تهران منطقه 7 چهار راه قصر،‌ شماره تماس: ‌09052474868

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن