پروفایل atiehchaychian - تنیس

تنیس تازه کار برای دست گرمی
من از آبان ماه تنیس بازی میکنم و در حال حاضر برای تمرین بیشتر به دنبال پارتنر هستم . ترجیحا محدوده شمال و مرکز تهران

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن