پروفایل Nahal Kiani - شطرنج

شطرنج تازه کار برای دست گرمی
تهرانپارس زمان توافقی از بچگی آشنایی داشتم اما واسه دست گرمی بوده 09037871511

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه Nahal Kiani

پینگ پونگ متوسط برای دست گرمی
مدت زمان آشنایی ۳ سال محدوده تهرانپارس شرقی زمان صبح زود روز توافقی 09037871511

درخواست
کوه نوردی متوسط برای دست گرمی
کوهنودی دوست دارم دربند دارآباد جمشیدیه 09037871511

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن