پروفایل Nahal Kiani - کوه نوردی

کوه نوردی متوسط برای دست گرمی
کوهنودی دوست دارم دربند دارآباد جمشیدیه 09037871511

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه Nahal Kiani

پینگ پونگ متوسط برای دست گرمی
مدت زمان آشنایی ۳ سال محدوده تهرانپارس شرقی زمان صبح زود روز توافقی 09037871511

درخواست
شطرنج تازه کار برای دست گرمی
تهرانپارس زمان توافقی از بچگی آشنایی داشتم اما واسه دست گرمی بوده 09037871511

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن