پروفایل بهمن LZ - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
حرفه ای نیستم درسطح متوسط کارمیکنم. ریترن سرویسم خوبه استقامتم ونوس هم درسطح خوبی هستش فقط بکهندم ضعیفه. ۳سال تنیس کار میکنم وتایمم از ۷غروب ازاده

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن