پروفایل مهرداد علمدار - کوه نوردی

کوه نوردی حرفه ای برای دست گرمی
حدود ٦ ساله تقریبا تمام کوههای اطراف شیرازو تنهایی و گروهی رفتم

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه مهرداد علمدار

تنیس متوسط برای دست گرمی
از شیراز دنبال پارتنر برای بازی تفریحی هستم، دختر و پسر هم فرق نداره

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن