پروفایل M __ - تنیس

تنیس نا آشنا برای دست گرمی
شمال غرب یا غرب تهران اگه بتونیم سالن تنیس پیدا کنیم،من اصلا بلد نیستم و تازه میخوام شروع کنم اگه یه خانوم حدودا هم سن خودم هست که میخواد باهم تمرین کنیم ایمیل بده

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن