پروفایل حسین اقائی - شطرنج

شطرنج نیمه حرفه ای برای دست گرمی
...

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه حسین اقائی

تنیس متوسط برای دست گرمی
یک سال تنیس بازی میکنم مربی دارم یه پارتنر خوب فرقی نمیکنه پسر یا دختر 09197059113

درخواست
فوتبال / فوتسال نیمه حرفه ای برای دست گرمی

درخواست
والیبال متوسط برای دست گرمی

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن