پروفایل فرناز - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
من به دنبال يك هم بازي براي 4شنبه ها از ساعت 5-6 عصر ورزشگاه طرشت

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه فرناز

والیبال نیمه حرفه ای برای دست گرمی

درخواست
پینگ پونگ متوسط برای دست گرمی

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن