پروفایل economic22 - پینگ پونگ

پینگ پونگ متوسط برای دست گرمی
مدت هاس بازی نکرده ام ... آخرین بار دو سال پیش ولی خیلی زود خودم میشم ( دوباره عالی ...)

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه economic22

تنیس متوسط برای کل کل
چندین سال بازی ولی نه بصورت مستمر

درخواست
شطرنج نیمه حرفه ای برای دست گرمی

درخواست
کوه نوردی تازه کار برای دست گرمی

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن