پروفایل economic22 - تنیس

تنیس متوسط برای کل کل
چندین سال بازی ولی نه بصورت مستمر

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه economic22

پینگ پونگ متوسط برای دست گرمی
مدت هاس بازی نکرده ام ... آخرین بار دو سال پیش ولی خیلی زود خودم میشم ( دوباره عالی ...)

درخواست
شطرنج نیمه حرفه ای برای دست گرمی

درخواست
کوه نوردی تازه کار برای دست گرمی

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن