پروفایل vhcrisis - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای دست گرمی
یک سال تنیس تمرین کردم. بعد مدتی آرنجم مصدوم شد. حالا دوباره شروع کردم و آماده تمرین در غرب تهران هستم. 09125343129

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن