پروفایل حمید رحمانی - تنیس

تنیس نا آشنا برای دست گرمی
سلام. حدود ۶ ماه در حال آموزش تنیس هستم. حوالی شمال شرق تهران... زمان ورزش صبح ها . ترجیحا جمعه صبح

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن