پروفایل اردلان جلالی - پینت بال

پینت بال نا آشنا برای دست گرمی
...

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه اردلان جلالی

تنیس نا آشنا برای دست گرمی
برای سلامتی و ورزش بدمینتون و تنیس میکنم

درخواست
فوتبال / فوتسال نا آشنا برای دست گرمی

درخواست
والیبال نا آشنا برای دست گرمی

درخواست
پینگ پونگ نا آشنا برای دست گرمی
برای سلامتی و ورزش و مبتدی هستم

درخواست
کوه نوردی نا آشنا برای دست گرمی
مبتدی هستم و خیلی مشتاق

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن