پروفایل Hossein peiravi - کوه نوردی

کوه نوردی نا آشنا برای دست گرمی
...

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه Hossein peiravi

تنیس تازه کار برای دست گرمی
دو ماه کار میکنم دوست دارم ورزش تنیس رو و از ساعت ۸ به یعد میتونم سر زمین باشم زمینم مهم نیست کجا شرق غرب شمال 👌🏼۰۹۳۰۷۰۹۴۸۸۵

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن