پروفایل swi.saeed5253 - کوه نوردی

کوه نوردی نیمه حرفه ای برای دست گرمی
کوه و کوهنوردی رو دوست دارم و سنگ هم کار می کنم

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه swi.saeed5253

تنیس متوسط برای دست گرمی
دو سال بازی کردم، و مدتی هست که بدنبال پارتنر هستم09177009558 شیراز

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن