پروفایل sarvari.farhad - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
6 سالی هست که تنیس بازی می کنم و حریف جهت تنوع در سبک بازی

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن