پروفایل س. م. - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
دوساله جسته‌گریخته بازی میکنم. الان کاملا آماده و هیجان‌زده‌ام که با یه دوست خوب بابلی آشنا بشم و بازی کنم . جنسیت برام مهم نیست. هر بنی بشری که توی بابل تنیس می‌کنه طفا بهم پیغام بده.

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن